Sendo

Sendo е брендот со кој се воздигнува UniComs во презентирање на дијагностичките уреди кои се технолошки спремни да покажат грижа за пациентите.