Политика за враќање средства / рефундација

Доколку производот го примите во неисправна или оштетена состојба, купувачот има право на рефундација на средствата и/или замена на производот.

За да се активира рефундацијата, најпрво се врши предходно приложување на доказ и фотографија на производот што е неисправен или оштетен во рок од 1 ден по прием на нарачката, производот треба да биде вратен во оригинално пакување за рефундацијата и/или замената да биде извршена.

ПЗУ Аптека „ЕРИКС“ не заменува / рефундира средства доколку производот бил користен.

Доколку производот кој е доставен е со поминат рок, на купувачот го следи замена со добар рок, доколку замената не може да се изврши заради трет фактор, на купувачот го следи целосна рефундација на средствата.

Доколку е платена нарачката со платежна картичка а испораката на производ/производи неможе да биде биде испорачана заради трет фактор, на купувачот го следи целосна рефундација на средствата.