Заштитни маски

Потребно е да се избере соодветна лична заштитна опрема како што се заштитните маски со цел заштита на органите за дишење од штетните влијанија на околината.