Термометри

Термометар за мерење на телесната температура е мерен инструмент кој треба да го има секој дом. Разгледете ја нашата палета на контакнти и безконтактни термометри и направете правилен избор.