Пеленски осип

Пеленскиот осип е доста непријатен за бебињата. Затоа треба правилно избирање на производи кои ќе ја смируваат и негуваат иритираната кожа и црвенилото во пеленската регија.