Срце и крвни садови

Постојат голем број на витамини и додатоци како антиокситанти формулирани во готови фармацевтски производи кои придонесуват за нормално функционирање на кардиоваскуларниот систем.