Непца и заби

Како да им помогнеме на децата при болката која ја предизвикува никнувањето на запчињата? Со правилно избирање на производи за намалување на болката на непцата и запчињата.