Главоболка

Дали главоболката влијае врз вашиот работен капацитет? Производите против болка или промените во животниот стил може да Ви помогнат да ја надминете оваа состојба.