Сува кашлица

При сува кашлица не постои секрет, во овој случај потребни се препарати наречени антитусици кои со навлажнување на слузницата или потеснување на рефлексот за кашлање ќе ја намалат дразбата за кашлање.