Изгореници

Изгорениците се едни од најчестите повреди на кожата. Најдобро за кожата е да делувате веднаш со прозиводи за изгореници, за што побрзо ги спречите последиците што можат да настанат.