Политика за приватност

Заштита на приватност на податоците

Ве молиме внимателно да ја прочите оваа содржина на Политика за приватност и сите информации кои се во нејзината содржина пред да започнете да ја користете Нашата веб страница. Доколку не сте согласни со оваа законска Политика не ја користете веб страната www.eriks.mk и сите добра што ги нуди. ПЗУ Аптека „ЕРИКС“ ги користи податоците со согласност со оваа политика.

Што се лични податоци

Личен податок е секоја информација која што се однесува на Вас како физичко лице, на пример: име и презиме, телефонски број, податоци за локација, идентификатор преку интернет, податоци од финансиска природа, односно личен податок е секоја информација преку која одредено физичко лице може да се идентификува директно или индиректно.

Кој е одговорен за обработка на лични податоци / контролор

ПЗУ Аптека „ЕРИКС“ со седиште на ул. Мајка Тереза бр. 3 лок. 8 Струмица е контролор до кои се доставени податоците. Со Политиката се уредува правото на приватност и сигурност на личните податоци кои се предмет на обработка.

Цели на прибирање лични податоци

Бидејќи веб страната www.eriks.mk обработува онлајн нарачки, за успешно работење, подготовка и процес на испорака неопходно е собирање на Вашите податоци.

Лични податоци како што се: име, адреса, е-пошта, телефонски број и др. Со помош на овие податоци можеме да ги доставиме вашите нарачки, што значи ние ги собираме вашите лични податоци со цел извршување услуги.

Да одговараме на прашања во врска со производите, услугите и други барања и предлози.

Податоците може да се користат за маркетинг, развој, анализа и детектирање измами и кражби во врска со онлајн продажа солгасно законските прописи.

Прибирање на податоци може да се користе за создавање на анонимна групна статистика за користењето на веб страницата. Овие информации не се порзани со информациите што го индетификуваат корисникоит и се користат за истражување и следење на однесувањето на корисниците, нивните навики и интереси со цел константно подобрување на веб страната.

Кога прибираме лични податоци

Ние ги собираме вашите лични податоци кои директно ни ги доставувате (регистрација на сметка, контактирање преку е-пошта, претплата на билтен, креирање нарачка и др.).

Вашите податоци се собират исто така со помош на колачиња за да одредиме како ја користете веб страницата и обработуваме информации за поризводите што ги бараат и купуваат нашите посетители.

Чии лични податоци собираме

Ние ги собираме податоците поврзани со лица кои се посетители на www.eriks.mk – потенциални потрошувачи и потрошувачи, корисници на начите услуги и производи.

Кои лични податоци ги прибираме

– Податоци за идентификација: име, презиме, телефонски број, е-пошта, адреса за достава;
– Податоци  од корисничкиот профил: корисничко име и лозинка, направени нарачки, податоци за нарачката, преференци;
– Податоци од посета на веб страницата: кои страници се посетени, датум и време на посета, тип на интернет прелистувач, број на кликнувања, тип на уред и др.
– Податоци од финансиска природа: пристап до информации за наплата, датум и време на трансакција, износ на трансакција, тип на платежна картичка.

Вашите податоци ние ги обработуваме согласност од позитивните законски прописи во Македонија.

Злоупотреба на вашите податоци

Нема да ги предадеме Вашите податоци за контакт на трети лица, освен доколку тоа не се бара од нас, а е во согласност со закон. Одговорните лица имат законска обврска да ја почитуваат доверливоста на личните податоци.

Користење на податоци

ПЗУ Аптека „ЕРИКС“ ги споделува вашите лични податоци со трети лица заради извршуање договори склучен со вас како што е испорака на пратка.

ПЗУ Аптека „ЕРИКС“ ги споделува податоците со трети лица со кои сме направиле договор за ИТ услуги, рекламирање, со цел да извршиме маркетинг услуги спрема вас, а за кои сте се преплатиле.

ПЗУ Аптека „ЕРИКС“ и споделува податоците со даватели на платежни услуги како банки и платежни финансиски институции.

Колачиња – Cookies

Веб страницата www.eriks.mk користи „cookies“ (колачиња) се со цел да ви помогнат во вашата употреба на страницата како и да ја оптимизирате употребата на некои функции.

Колачињата се датотеки што се запишуваат во вашиот компјутер и не можат да се користат за работење со програми или пак да пренесат вируси на компјутерот.

Постајат повеќе типови на колачиња меѓу кои се:
– Функционални колачиња
– Колачиња за подобрување на перформанси
– Колачиња за маркетинг цели и др.

Некои колачиња се бришат од вашиот компјутер по звршување на на сесијата или затварање на пресликувачот.

Колачињата се уникатно доделени на Вас и може да ги прочита само Интернет-сервер во доменот што ги испратил до Вас. Една од основните цели на овие датотеки е да обезбедат придобивки што ќе ви заштедат време.

Колку време се чуват податоците

Ние ги чуваме Вашите податоци онолку колку што е потребно за да можеме да ви ја обезбедиме побараната услуга и/или да ги задоволиме комерцијалните и законските обврски.

Доколку сте преплатени да добивате промотивни материјали и други директни промоции, Вашите лични податоци ќе ги задржиме додека не се откажете или побарате да ги избришеме податоците и да прекинеме со известувањата.

За повеќе информации како да се откажете контакирајте на info@eriks.mk

Кога повеќе нема да имаме потреба да ги користиме Вашите лични податоци, истите ќе бидат отстранети од нашиот систем и евиденција, или ќе бидат анонимизирани за повеќе да не можете да бидете идентификувани преку нив.

Правен основ за обработка на личните податоци

Покрај правата истакнати преку оваа политика за приватност вие како субјект ги имате следните права:

– Право да бидете информирани за обработката на Вашите личните податоци
– Право на пристап до личните податоци и нивна копија
– Право на исправка на личните податоци
– Право на бришење на личните податоци
– Право на ограничување на обработка на личните податоци
– Право на преносливост на податоците, односно да ги добиете Вашите лични податоци во структуиран машински читлив формат
– Право на приговор за обработката на личните податоци кога тие се обработуваат врз основа на наш легитимен интерес

Промена на политика за приватност

Политиката за приватност редовно ќе се менува и дополнува соодветно на настанатите промени и нашите активности, како и со почитување на законските промени и одредби.

Контакт

Ако имате било какви прашања во врска со користењето на вашите лични податоци од ПЗУ Аптека „ЕРИКС“ можете да не контактирате на info@eriks.mk