Кардиоваскуларни проблеми

Кардиоваскуларните болести сеуште се првата причина за смрт во светот. Токму затоа јавноста е исклучително заинтересирана за превенција од овие болести.