Здравје и благосостојба

За целосно здравје и благосостојба на организмот до одреден степен сме одговорни самите ние, не дозволувајте ништо да ве изненади затоа превенцијата е најбитна.