Тестови

Медицинските тестови можат да помогнат да се открие одредена состојба, а со тоа да се планира навремен третман, да се провери дали третманот функционира или да се следи состојбата со текот на времето.