Анемија

При состојба на анемија потребен е третман со специјално формулирани препарати кои ќе ја потпомогнат синтезата на хемоглобин и ќе ги наполнат резервите за железо во организмот.