Vitamin C Alkaloid таблети

40.00 ден

Краток опис на производот:

Vitamin C Alkaloid таблети – Хидросолубилен витамин кој заедно со активниот метаболит (дихидроаскорбинската киселина) учествува во оксидоредуктивните реакции. Неопходен е при создавање на колагенот кој учествува во градба на коските, забите кожата, рскавицата, тетивите и крвните садови.

SKU: vitamin-c-alkaloid-tab

Производител

Alkaloid Skopje Logo