Затнат нос

Најчесто кога сте настинати се затнува носот што резултира со отежнато дишење и немирен сон. Постојат повеќе начини, а и многубројни препарати што ги нуди Ерикс за одзатнување на носот.