Прва помош

Првата помош е секојдневие за секој еден човек, бидејќи се применува во секој сегмент во животот. Затоа што не се знае кога ќе затреба, треба да бидете подготвени во секој момент!