Лична хигиена

Чистотата е половина здравје, затоа е потребна секој човек да ја запази личната хигиена. Хигиенските навики се задолжителен елемент од секојдневниот живот на човекот.