Херпес

Херпес на усните е многу честа вирусна инфекција која ги следи одредените состојби на телото и најчесто се јавува како придружна појава на инфекции кои го нарушуваат имунитетот.