Цинк

Цинкот е составен дел е на многу ензими затоа одржува функционалност на имунолошкиот систем, метаболизира хранливи материи, го поправа оштетеното ткиво и помага во неговиот раст.