Контактни термометри

За мерење на телесната температура може да се користат и контакнти термометри. Нивна предност е тоа што се достапни по многу поприфатливи цени за пациентите.