Влажна кашлица

Продуктивна, влажна кашлица е кога постои прекумерно создавање на густ секрет кој често пати тешко се искашлува, затоа потребни се експекторанси кои ќе помогнат за полесно исфрлање на секретот.