Силимарин

Силимарин добиен од млечен трн најчесто се користи за заболувања на црниот дроб како хроничен вирусен хепатитис како и за хепатитис предизвикан од лекови или алкохол.