Medicprogress

MedicProgress е фармацевтска компанија која е специјализирана за производство на козметички производи, додатоци во исхраната и медицински помагала.