Forvita

Идеална комбинација на витамини и минерали за добро здравје и имунитет и се препорачува при зголемена телесна активност (активен и рекреативен спорт), недоволно искористување на храната (стари луѓе, пушачи, алкохоличари), состојби на неадекватна, нередовна и еднолична исхрана (диети, гладување, сува храна).