Sure Check

UniComs ги создава најпрецизните домашни дијагностички тестови. Еден од нив е Sure Check, резултатите може да се прочитаат за само неколку минути од удобноста на вашиот дом.