Pfizer

Pfizer е американска мултинационална фармацевтска и биотехнолошка корпорација, која применува наука и глобални ресурси за да им овозможи на пациентите препарати кои го продолжуваат и значително го подобруваат начинот на живот. Глобалното портфолио на Фајзер вклучува едни од најпознатите светски производи кога станува збор за човечкото здравје.