Stojanovic Pharm

Stojanovic Pharm се занимава со производство на додатоци во исхраната и козметички препарати. Постојаното инвестирање во развој, нова опрема и модерна технологија се главните показатели за нивниот напредок и следење на барањата на современиот пазар.