Belupo

Основната дејност на Belupo е производство и продажба на фармацевтски производи. Белупо вложува голема енергија, знаење и средства во активностите кои го афирмираат здравиот начин на живот.