Borola

Компанијата Borola, ште од основањето на компанијата, се стреми кон подобрување на квалитетот на живот на своите корисници преку висококвалитетни природни, козметички и други производи за здравјето.