Bosnalijek

Bosnalijek е најголемиот индустриски производител на лекови во Босна и Херцеговина. Палетата на производи се зголемува од година на година и постојано се прилагодува на потребите на пациентите.