Gerolymatos-international

Gerolymatos-international е меѓународна фармацевтска компанија фокусирана на развој, производство, дистрибуција, маркетинг и продажба на производи за здравствена заштита.