Naturpharma

Naturpharma Group е фармацевтска компанија основана во 1997 година. Главен фокус е произвотство на додатоци на храна, медицински помагала, ОТЦ медицински производи и козметика.