Kanoil

Граничните производи КАНОИЛ® и КАНОИЛ® БИО содржат канабидиол (CBD) добиен со суперкритична CO2 екстракција од билката Cannabis sativa од која произлегуваат и својствата: боја, вкус и мирис. Истите може да варираат во различни серии на производот што резултира со  промена во вкусот (погорчлив) и промена во изгледот (посветла или потемна).  Независно од овие варијации, сите  КАНОИЛ® и КАНОИЛ® БИО производи имаат еднаков квалитет и содржина на  CBD во согласност со спецификацијата за квалитет и составот деклариран на пакувањето.