Engelhard Arzneimittel

Со постојано истражување и развој Engelhard Arzneimittel се смета за еден од водечките произведители на брендови во сегментот на ОТЦ лекови.