Galenika

Фармацевтската компанија Galenika е производител на генерички лекови, диететски суплементи, медицински средства и производи за секојдневна употреба. Galenika е во постојан развој, а посебно е фокусирана на истражување за да ги подобри своите прозиводи за подобрување на здравјето и квалитетот на животот на пациентите.