Jadran Galenska Laboratorija

Jadran Galenska Laboratorija континуирано работи на развој на нови производи, со тоа се стремат да бидат на врвот на фармацевтската индустрија.