Salus

Salus Pharmaceuticals следи стратегија ориентирана кон раст за да стане лидер во развојот, производството и маркетингот на специјализирани фармацевтски производи, обезбедувајќи квалитетни производи за пациентите ширум светот на конкурентни и пазари во развој.