Dietpharm

Фармацевтската компанија Dietpharm, произведува иновативни фармацевтски производи кои одговараат на барањата и предизвиците на модерната технологија.