Replek

Реплек е компанија која 77 години гради успешна приказна, на македонскиот пазар но и на меѓунарoдниот пазар. Работењето на Replek претставува синергија на високо квалификувани кадри, иновација на процеси, науката и истражувањето.