KRKA

Крка спаѓа во врвот на генеричките фармацевтски компании во светот. Групацијата се занимава со развој, производство, маркетинг и продажба на фармацевтски производи.